Ny hjemmeside

Live Horoscope har fået en ny officiel hjemmeside: Live Horoscope. Denne side vil forsvinde på et eller andet tidspunkt.

Java 11 udgave

Live Horoscope #401 (per 6. Maj, 2023) kan hentes i en Java 11 udgave her: Live Horoscope (Java 11) programfil. Højreklik linket og vælg Gem som... for at gemme programfilen i din download mappe. Herefter kan programmet startes ved at blive dobbeltklikket fra en Stifinder.

Live Horoscope

Live Horoscope er et “levende” horoskoptegneprogram, hvor radix-, prognose-, MC tidslinje- og horoskoptegning opdateres i takt med at radix- og prognosedata ændres.
Dværgplaneterne: Ceres, Eris, Makemake og Hauema medtages på lige fod med de traditionelle planeter: Sol, ..., Pluto.

Inspiration

Live Horoscope er primært udviklet for at få nogle smukke horoskoptegninger, hvilket jeg synes der er en mangel på. Live delen og det generelle layout er stærkt inspireret af ARGUS. De nye (dværg)planeter er medtaget da de indgår som standard tydningsfaktorer på Astrologisk Akademi, hvor jeg studerer. MC tidslinjen opfandt jeg i forbindelse med præsentationen af mit astrologispeciale til at illustrere sammenhængen mellem Dorothy Leigh Sayers livsforløb og interessante aspekter i hendes horoskop.

Valg og begrænsninger

Live Horoscope bruger hussystemet Placidus og de retningslinjer for orbis, der er angivet bagest i lærebogen: Horoskopets fem porte af Claus Houlberg.

Live Horoscope markerer et stellium af planeter ved at omkranse planeterne med en kartouche. Aspekter til planeter i et stellium tegnes til midten af dets kartouche.

Live Horoscope kan kun lave horoskoper for perioden 1800-2100.

Installering af Live Horoscope

Live Horoscope er programmeret i Java 8 program. Du skal derfor have Java 8 er installeret for at kunne starte det.
Jeg har lavet en simpel Vejledning i installering af Java 8.

Inden du downloader bør du skifte til krypteret adgang til denne side. De fleste browsere viser en hængelås i bunden af vinduet eller oppe på URL adresselinjen for at signalere siden er krypteret med SSL (HTTPS).

Download Java Web Start filen liveHoroscope.jnlp ved at højreklikke linket med musen og vælg menupunkt Gem destination som.... Gem liveHoroscope.jnlp filen på dit Skrivebord eller hvor du foretrækker at have dine programmer.

På Windows- Linux- og Mac computere skal der give tilladelse til at Java må køre Live Horoscope da programmet er certificeret med et ikke-officielt selfsigned certifikat. Følg Vejledning i Sikkerhedsindstilling af Java Web Start, der beskriver hvordan man kan give Java denne tilladelse.

Live Horoscope startes herefter ved at dobbeltklikke liveHoroscope.jnlp filen. Du vil med jævne mellemrum blive bedt om at bekræfte at du stoler på programmet.

Du skal ikke gøre noget når der kommer en ny udgave af Live Horoscope. Java Web Start vil automatisk sørge for at downloade og starte den nye udgave.

Vejledning til Live Horoscope

Højreklik Offline udgave af Live Horoscope og Gem eller Kør Live Horoscope.

For at prøve beta udgaven højreklik Offline Beta udgave af Live Horoscope og Gem eller Kør Live Horoscope.

Første gang du starter Live Horoscope downloades de nyeste planet datafiler fra Swiss Ephemeris og de nyeste bynavn datafiler fra GeoNames. Denne download kan tage et par minutter, så du må væbne dig med tålmodighed.

Live Horoscope starter med at vise et (øjebliks) horoskop for København på det tidspunkt programmet startes, som illustreret i skærmudskriften nedenfor.

Efterhånden som radix oplysninger udfyldes i inddatafelterne i venstre side vil horoskoptegningen blive justeret. Når et radix horoskop er færdigudfyldt kan de udfyldte oplysninger gemmes ved at klikke på menu Filer > Gem Radixoplysninger.... Det indtastede navn vil blive foreslået som navn på den gemte fil. Ved hjælp af menu Filer > Åben Radixoplysninger... kan en fil med tidligere gemte radix oplysninger blive vist.

I sidepanelet analyse vises en fordeling af radix planeterne i element og dynamik. Enkeltstående og fravær af planeter markeres specielt. Eventuelle interessante kvadranter og halvbuer illustreres under fordelingen. Eventuelle aspektmønstre vises nederst.

NB: To eller flere radix planeter i konjunktion (omkranset af en kartouche) opfattes i denne analyse som én planet.

Menu Hjælp > Vis Symboloversigt viser en liste med de symboler Live Horoscope bruger for tegn, planeter, aspekter og aspektmønstre.

Prognose tegning

Ved klik på faneblad Prognose skifter Live Horoscope til at vise en prognose horoskoptegning, som illustreret nedenfor.

Ved justering af prognose data opdateres horoskoptegningen så hurtigt den kan. Skyderen er tiltænkt finjustering og kan bevæges 25 år, måned eller døgn til hver side ud fra midterstillingen. Et klik på ikonet til højre for skyderen vil centrere skyde til det aktuelle prognose tidspunkt.

Sidepanelet analyse i højre side kan skiftes til at vise planetpositioner i radix, Naibod (sekundær) og transit.

Tegninger kan udskrives med menu Udskriv > Udskriv Radix/Prognose/MC tidslinje/Heliotegning.
Tegninger kan gemmes som billedfiler i JPG, PNG eller SVG format med menu Filer > Gem Radix/Prognose/MC tidslinje/Heliotegning.

MC tidslinje tegning

Ved hjælp af menu Panel > Åben MC tidslinje kan fanebladet MC tidslinje, der er illustreret nedenfor åbnes og lukkes.

Tidslinjetegningen viser de aspekter som den progressive MC danner med planeter i radix fra radix tidspunkt til dags dato. Inddata panel i højre side giver mulighed for at indsætte daterede oplevelser relateret til horoskopet. Skyderen i Radix inddata panelet i venstre side kan bruges til at korrigere radix tidspunkt, de progressive MC aspekter i tidslinjen vil blive opdateret så hurtigt som muligt. De inddaterede oplevelser kan gemmes sammen med de eventuelt justerede radix oplysninger med menu Filer > Gem radixoplysninger....

NB: Den benyttede beregningsmetode Naibod foreskriver kun hvordan man beregner progressiv MC (og AC) på ens fødselsdag (radix dato og tidspunkt). Den progressive MC og AC beregnes af Live Horoscope som en gennemsnitsværdi for tidspunkter mellem to fødselsdage. Andre astrologiprogrammer kan beregne denne gennemsnitsværdi på en anden måde, men forskellen vil som regel være lille (i forhold ARGUS er forskellen højst 2 bueminutter).

Heliocentrisk tegning

Ved hjælp af menu Filer > Åben Heliocentrisk kan fanebladet Heliocentrisk, der er illustreret nedenfor åbnes og lukkes.

Den heliocentriske tegning viser i den ydre cirkel de heliocentriske positioner af planeterne.

Måne, Måneknude, samt AC, MC og Lykkepunkt vises ikke, da de kun giver giver mening i det geocentriske horoskop.
Jord og Vulkan vises da de bruges i den esoteriske stråleanalyse.

Sidepanel stråler viser planeterne i det geo- og heliocentriske horoskop fordelt på tegnene for de syv stråler beskrevet af Alice Bailey.
Den esoteriske retning ved Astrologisk Akademi eksperimenterer med at tyde disse strålefordelinger.

Reklame for Live Horoscope

Hvis du kan lide Live Horoscope og har lyst til at reklamere lidt for programmet er du velkommen til at omdele denne reklame pamflet (PDF).

Opdateringer

Live Horoscope justeres og tilføjes nye funktioner når jeg har tid og lyst. Nedenfor er en liste over de seneste tilføjelser.

Hvis du er nysgerrig for at se hvilke nye muligheder der er på vej kan du downloade Beta version af Live Horoscope. Du kan selvfølgelig ikke forvent at de nye muligheder ikke nødvendigvis er gennemtestede.

Tekniske noter

Eksterne biblioteker og data

  • Astrologibiblioteket Swiss Ephemeris bruges til astrologisk beregning af planet og hus positioner.
  • Geografi databasen Geonames.org bruges til at lokalisere geografisk position og tidszone for byer.
  • Tegnebiblioteket BATIK bruges til at gemme horoskoptegningerne i SVG format.
  • Advarsel og Ansvarsfraskrivelse

    Live Horoscope er udviklet som et hobbyprojekt og stilles gratis og frit tilgængelig for alle som har lyst til at bruge det, under forudsætning af at programmets horoskoptegninger og beregninger ikke tages til indtægt som autorative, idet der kan være (og sandsynligvis er) fejl i både datagrundlag og programlogik. Udvikleren fraskriver sig således ansvaret for tab af enhver art som nogen måtte have pådraget sig ved brug af Live Horoscope.