Vejledning i Sikkerhedsindstilling af Java Web Start

Indledning

Java kræver at et program skal certificeres for at det kan startes med Java Web Start. Da det koster penge at få et officielt anerkendt certifikat har jeg valgt at lave et selfsigned certifikat til at certificere mine programer Live Horoscope og Astro Trainer.

Windows og Mac vil af hensyn til din sikkerhed kun starte et selfsigned Java Web Start program, hvis det kommer fra et websted som du stoler på.

Ændring af Java Web Start sikkerhedsindstillinger

Du kan fortælle at du stoler på webstedet https://kimdam.dk/ ved at åbne Java Control Panel og her indsætte webstedet.

Windows

Mac

Ubuntu og Mint

Når du har åbnet Java Control Panel skal du vælge fanebladet Security. Nederst er en (tom) liste Exception Site List over de websteder som du stoler på.

Du har nu givet Java Web Start tilladelse til at køre Live Horoscope, Astro Trainer og øvrige Java Web Start programmer på Kim Dam Petersens hjemmeside, som du har lyst til.

God fornøjelse.