Opret en Windows genvej til at starte Live Horoscope

Ved opgradering af Windows og Java har flere oplevet at Live Horoscope ikke kan startes. Artikler på Google foresår at man helt afinstallerer Java og installerer forfra igen. Mit forslag er at man yderligere fjerner gamle udgaver af liveHoroscope fra sit Skrivebord og opretter en genvej.

Analyse af Windows opsætning

Windows er ikke bare Windows, men findes i forskellige udgave og konfigurationer. For at kunne lave en genvej for Live Horoscope skal man vide følgende:

Klik på Windows Start knap og åben programmet Kommandoprompt, der ligger i mappen Windows System. Kommandoprompt udfører kommando som skrives via tastaturet. Hver kommando afsluttes med et tryk på Enter tasten, der aktiverer udførelsen af kommandoen.

Skriv kommandoen: java -version (efterfulgt af Enter). Hvis Java er installeret udskrives hvilken version af Java, der er installeret. På min PC vises følgende:

java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

Hvis der står 1.8 i den første linje er Java 8 installeret, og alt er godt.

Skriv herefter kommandoen dir (efterfulgt af tryk på Enter). Denne kommando udskriver navnet på din start mappe og vise start mappens undermapper, herunder downloadmappen. Nedenfor vises output fra min Windows 10 (opgraderet fra Windows 8) PC.

 Volume in drive C is Os
 Volume Serial Number is F259-90C9

 Directory of C:\Users\Kim Dam Petersen

06-09-2019 01:11  <DIR>     .
06-09-2019 01:11  <DIR>     ..
07-09-2019 11:27  <DIR>     Contacts
11-09-2019 09:02  <DIR>     Desktop
07-09-2019 11:27  <DIR>     Documents
11-09-2019 09:36  <DIR>     Downloads
07-09-2019 11:27  <DIR>     Favorites
06-11-2018 21:30  <DIR>     Geonames
07-09-2019 11:27  <DIR>     Links
07-09-2019 11:27  <DIR>     Music
10-09-2019 16:11  <DIR>     OneDrive
07-09-2019 11:27  <DIR>     Pictures
17-05-2018 16:08  <DIR>     SwissEphemeris
18-12-2016 18:22  <DIR>     Tracing
07-09-2019 11:27  <DIR>     Videos
       11 File(s)   8.471.982 bytes
       37 Dir(s) 34.762.502.144 bytes free

C:\Users\Kim Dam Petersen>

Overskriften viser at den fulde sti til min hjemmemappe hedder C:\Users\Kim Dam Petersen. Undermappe listen viser at min downloadmappe hedder Downloads. På andre Windows installationer kan downloadmappen hedde f.eks. Hentede Filer eller Overførsler. Hjemmemappen efterfulgt af downloadmappen giver den fulde sti til downloadmappen.

Opret en genvej til Live Horoscope

Højreklik et tomt område på Skrivebordet og vælg menu: Ny > genvej. Der vises nu et vindue hvor man kan indsætte en genvej. Indtast nedenstående linje, med den aktuelle hjemme- og download mappe for din PC:

java -jar "C:\Users\Kim Dam Petersen\Downloads\liveHoroscope.jar"

Husk at angive bindestreg (-) og begge citationstegn (")som vist ovenfor. Husk også at indsætte en baglæns skråstreg (\) mellem hjemmemappe, downloadmappe og liveHoroscope.jar.

Tryk på knappen Næste. Du bliver nu bedt om at udfylde navnet på genvejen, der vises på Skrivebordet. Jeg vil foreslå:

Start Live Horoscope

Start Live Horoscope

På Skrivebordet ligger nu en genvej med navn Start Live Horoscope. Dobbeltklik den for at starte Live Horoscope. Bemærk at der samtidig startes en Kommandoprompt. Denne forsvinder automatisk når Live Horoscope afsluttes. Du kan minimeres Kommandoprompt hvis vinduet generer.

God fornøjelse, Med kærlig Hilsen Kim