Skrifttypen Live Horoscope

Er udviklet til at skrive astrologiske symboler i et tekstdokument, f.eks. Word, Open Text, PDF eller på en webside.

Hvert astrologisk symbol er tildelt et bogstav eller tal til at vise symbolet.

Download

Skrifttypen Live Horoscope kan downloades i to formater til hvert sit brug:

Højreklik en ønsket fontfil og vælg menu Gem som... for at downloade den. Nogle browsere downloader fontfiler med filtype .txt; fontfilen skal da omdøbes til filtype .otf eller .woff.

Installering af Open Type Format til teksdokumenter

Installering afhænger af operativsystem:

Herefter er Live Horoscope skrifttypen klar til brug. Nedenstående tekstdokumenter viser hvordan symbolerne ser ud, samt deres kode er.

Installering af Web Open Font Format til hjemmesider

Hvis hjemmeside redigeringsmiljøet understøtter WOFF skrifttyper er det bare at følge instruktionen.

Ellers skal der udføres følgende.

Vi kan nu skrive en astrologisk tekst: Krabben (d) har Månen (D) som hersker på det personlige udviklingstrin.

Astrologiske Tegn

Er repræsenteret med små bogstaver fra a til l.

TegnBogstavSymbol
Vædderaa
Tyrbb
Tvillingcc
Krabbedd
Løveee
Jomfruff
Vægtgg
Skorpionhh
Skytteii
Stenbukjj
Vandbærerkk
Fiskll

Astrologiske Planeter

Er repræsenteret ved store bogstaver, som vist i tabellen herunder.

PlanetBogstavSymbol
SolEE
MåneDD
MerkurCC
VenusBB
MarsAA
Jord/LykkepunktMM
CeresFF
JupiterII
SaturnJJ
UranusKK
NeptunLL
PlutoHH
HaumeaRR
MakemakeQQ
ErisGG
DeedeeWW
VulkanPP
ChironSS
PallasTT
JunoUU
VestaVV
Nordlig MåneknudeNN
Sydlig MåneknudeOO
LilithXX
AscendantYY
DescendantZZ

Symbolerne for de nye dværgplaneter Haumea, Makemake, Eris, samt for den æteriske planet Vulkan er foreslået af Claus Houlberg. Symbolet for den måske næste dværgplamet Deedee er midlertidigt foreslået af Kim Dam Petersen.

Astrologiske Hovedaspekter

Er repræsenteret ved tal.

AspektBogstavSymbol
Konjunktion11
Opposition22
Trigon33
Kvadrat44
Sekstil66

Astrologiske Hovedaspektmønstre

Er repræsenteret ved små bogstaver fra m og fremefter.

AspektmønsterBogstavSymbol
Storkvadratmm
T-kvadratnn
Storsekstiloo
Ufuldstændig storsekstilpp
Trapezqq
Dragerr
Rektangelss
Stortrigontt
Afspændinguu
Sekstil Yodvv